Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

 

Này nhé khi ta đă chết rồi

Hồn ta là thép đă được tôi

V́ thế ta không cần dư lệ

Em hăy về đi, về đi thôi

 

Này nhé khi ta xuống đáy mồ

Đời ta là cả chiếc khăn sô

V́ thế ta không cần em đội

Hăy mặc hồn ta vào hư vô

 

Rồi cỏ trên mồ xanh thật xanh

Phủ kín hồn ta thật yên lành

Em cứ vui đi duyên t́nh mới

Đừng bận ḷng mà quạt cỏ xanh

 

Người ta yêu người ta đợi chờ

Bận ḷng chi nữa giả làm ngơ

Cứ xem bây giờ ta đă chết

Mà đến với người kẻo bơ vơ

 

Em hăy về đi, về đi thôi

Một giấc mơ tiên đă hết rồi

C̣n chăng kỷ niệm trong ḷng đất

Một nấm mồ hoang tôi với tôi

 

 

                   Thường Sơn