Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
 

Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly

Trí Phật sáng ngời như trăng sáng
Phật ở thế gian thường cứu khổ

Tâm Phật không đâu không từ bi


 


Phật Ngọc Cho Ḥa B́nh Thế Giới

Phật Ngọc cho Ḥa B́nh Thế Giới được xem là pho tượng lớn nhất và trang nghiêm nhất trên thế giới hiện nay được điêu khắc từ tảng ngọc thạch. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp ṭa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn và trị giá là 5 triệu Mỹ Kim. Với chiều kích và vẻ đẹp của tôn tượng, Phật Ngọc này được vinh danh là kỳ quan của thế giới hiện nay 


Tương Phật ngọc chụp vào ban đên tại Tu Viện Tường Vân (Virginia USA)

Những đóm trắng hiện trên nền đen là hoa trời (hoa Mạn Đà La và hoa Đại Mạn Đà La) chư Thiên rải cúng dường Phật tượng


Tương Phật ngọc chụp vào ban đên tại Tu Viện Tường Vân (Virginia USA)

Ảnh được cho vào photoshop làm cho sáng lên th́ thấy hoa trời (hoa Mạn Đà La) rất rơ và thật nhiều


Một góc ảnh được phóng lớn, hoa trời góc trái thấy rơ hơn


Một góc ảnh có hoa trời được photoshop cắt riêng ra


Ảnh trên đă được photoshop rọi sáng lên


Một góc ảnh có hoa trời được photoshop cắt riêng ra


Ảnh trên đă được photoshop rọi sáng lên

Ảnh hoa trời trên đă được photoshop rọi sáng

Ảnh hoa trời trên đă được photoshop rọi sáng


Tương Phật ngọc chụp vào ban đên tại Tu Viện Tường Vân (Virginia USA)


Ảnh trên đă được photoshop rọi sáng lên


Tương Phật ngọc chụp vào ban đên tại Tu Viện Tường Vân (Virginia USA)


Ảnh trên đă được photoshop rọi sáng lên

Ảnh do Phật Tử Nguyên Từ chụp tại Tu Viện Tường Vân (Virginia USA) ngày bế mạc

Ảnh từ đây trở xuống do Phật Tử Nguyên Từ chụp

Ảnh trên sau khi cho vào photoshop rọi sáng - Những đốm tṛn là Hoa Trời (Mạn Đà La) của Chư Thiên rải cúng dường Phật Tượng


Ảnh nguyên thủy


Ảnh trên sau khi cho vào photoshop rọi sáng


Ảnh nguyên thủy

Ảnh trên sau khi cho vào photoshop rọi sáng

Ảnh nguyên thủy

Ảnh trên sau khi cho vào photoshop rọi sáng

Ảnh nguyên thủy

Ảnh trên sau khi cho vào photoshop rọi sáng

Ảnh nguyên thủy

Ảnh trên sau khi cho vào photoshop rọi sáng

Ảnh nguyên thủy

Ảnh trên sau khi cho vào photoshop rọi sáng

Ảnh nguyên thủy

Ảnh trên sau khi cho vào photoshop rọi sáng

Ảnh nguyên thủy

Ảnh trên sau khi cho vào photoshop rọi sáng

Ảnh nguyên thủy


Ảnh trên sau khi cho vào photoshop rọi sáng - Những đốm tṛn là Hoa Trời (Mạn Đà La) của Chư Thiên rải cúng dường Phật Tượng

    

     

free website counters