Nhạc&lời: Anh Bằng Ca Sĩ : Thi Chu

 Thi, em hy qun ti, em hy qun ti
như qun một nụ cười, qun một nụ cười
trong giấc ngủ, trong chim bao.
Ny bn tay trắng, ti trả ơn đời lời cay đắng
ti trả ơn người. Từ biệt nhau, l hết rồi.
Từ biệt nhau ...từ biệt nhau bằng những lời,

bằng những lời gian dối đời,
tm vui qua những thương đau,

tm qun khi nhớ n su
V chờ nhau, v cn chờ nhau chờ nhau

qua tiếng...  tiếng thở di,

 tiếng thở di người ơi !..
Thi, em hy qun ti, em hy qun ti
như qun một người tnh, qun một người tnh
trong giấc ngủ, trong chim bao.
No cn chi nữa, trong tri tim ny
cn ai nữa trong thế gian ny
phụ tnh nhau l hết rồi.
Thi, em hy qun ti, em hy qun ti
Em hy qun ti, hy qun
Xin đừng khc hận tnh đời