Nhạc: Lam Phương

Ca Sĩ: Thanh Thúy


Buồn ơi sao c̣n đến Ḷng đă quá sầu đau
Ai đă đem chuyện xưa
Lời hứa ban đầu chôn kín vào tim .
Ngày xưa nay c̣n đâu T́nh xưa biết t́m đâu
Thôi đón đưa mà chi T́nh đă không thành
C̣n ước mơ ǵ.

Ôi mấy năm rồi
Đá ṃn mà sầu chưa nguôi
Tiếc nhớ từ đây
Người ơi vĩnh biệt là ngàn đời.
Xe hoa đưa người
Đến nơi mộ chôn bao nhiêu ân hương t́nh cũ
Hương xưa người mang về dâng cho t́nh mới
Ái ân chưa tṛn đă sầu chia phôi.

Chiều nay ôn chuyện cũ Mà thương tiếc ngày qua.

Thôi kiếp sau gặp nhau
Giờ đă muộn màng Chỉ biết lỡ làng ... !!!