Nhạc : Mặc Thế Nhân

Thơ :  Cung Trầm Tưởng

Ca Sĩ : Tuấn Anh

Phải chi em đừng có chồng

và anh c̣n đơn côi
Th́ giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu
đâu lo lắng, đâu phân vân
Chiều qua ru em ngủ,

chiều nay em theo chồng
thế hỏi ḷng có buồn không?

Tiếc thương cũng rồi,

đành thôi ván đóng thuyền
C̣n đâu ước mơ ǵ cũng thế
Nhưng lỡ yêu rồi, em ơi biết bao giờ
Ḷng mới quên được người xưa, hỡi em?

Phải chi em đừng có chồng và

anh không của riêng ai
Th́ ngày nay duyên đôi ḿnh không âm thầm
Không xa cách không đau thương
Ḷng anh không than thở,

lệ em không chan nḥa
Những khi ḿnh đến t́m nhau

Tiếc thương cũng rồi,

đành thôi ván đóng thuyền
C̣n đâu ước mơ ǵ cũng thế
Nhưng lỡ yêu rồi, em ơi biết bao giờ
Ḷng mớí quên được người xưa, hỡi em ?