Nhạc và lời : Dương Thiệu Tước

Ca Sĩ : Hương Lan
Hoàng hôn lá reo bên thềm
Hoàng hôn tơi bời lá thu,

sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
Bâng khuâng phím loan vương t́nh
đâu bóng trăng xưa,

mơ khúc nghê thường
phải tàn một thời liệt oanh.

Xa đưa gió mây lạnh lùng
Chiều thu nhớ nhung v́ đâu,

thắm đôi gịng châu
tiếc thay tại sao đành lỡ làng,

man mác khói hương bay dịu dàng

như tóc mây vương, dáng liễu mơ màng,

cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương,

ai đó tri âm biết cùng.

Hoàng hôn gió sương lạnh lùng
Hoàng hôn bao niềm nhớ nhung
thiết tha đàn rung tiếng tơ
vấn vương trôi theo mây mờ
đâu khúc cô liêu duyên dáng tiêu điều
dư âm ch́m theo gịng châu,

tràn lan sóng vương mạch sầu.
Đàn ơi thiết tha v́ đâu,

tiếng xưa trầm ngâm,

lắng rung đường tơ bao mơ màng
Lưu luyến hương thu thêm dịu dàng
Ai có hay chăng. Say khúc ưu tư,

gió sương chiều thu buồn mơ,

ai đó tri âm hững hờ.