Nhạc: Phạm Duy.

Thơ: Cung Trầm Tưởng

Ca Sĩ : Tuấn Ngọc

Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly.
Tiễn em về xứ Mẹ Anh nói bằng tiếng hôn
Không c̣n ǵ lâu hơn Một trăm ngày xa cách
Tuyết rơi mỏng manh buồn Ga Lyon đèn vàng
Cầm tay em muốn khóc Nói chi cũng muộn màng.
Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris Suốt đời làm chia ly.

Hôn nhau phút này Chia tay tức th́
Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em
Sao rơi rớt rụng Vai em ướt mềm
Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em.
Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris Suốt đời làm chia ly.

Hỡi em người xóm học Sương thấm hè phố đêm
Trên con đường anh đi Lệ em buồn vương vấn.
Tuyết rơi phủ con tầu Trong toa em lạnh đầy
Làm sao em không rét Cho ấm mộng đêm nay?

Nơi em có trăng soi Anh một ḿnh ở lại
Trời mùa Đông Paris Suốt đời thèm trăng soi
Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris Suốt đời làm chia ly