Nhạc: Tuấn Khanh-Hoài Linh

Ca Sĩ: Hương Lan

Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói

Trút tâm tư vào đêm vắng canh dài

Quăng đời tôi tầu đêm vắng không người, vẫn lặng trôi ..

Tôi là người tha hương đi bốn phương

Anh là người quân nhân vui gió sương

Câu chuyện tâm t́nh vui theo khói bay, tay cầm tay ...

Nói bạn nghe từ khi say viễn xứ

Gót chân in ngàn muôn lối sông hồ

áo sờn vai t́m đôi mắt u hoài, bóng h́nh ai?

Hoa nào mà không phôi pha sắc hương,

ân t́nh nào mà không gây vấn vương?

Lê đôi gót trên khắp chốn ngàn phương để t́m thương..

Dĩ văng t́m đâu thấy, như bóng mây chiều

Đang lững lờ theo gió bay..Cốt xóa t́nh xưa ấy,

Ngân tiếng tơ chùng để t́m quên hương đắng cay

Muốn nhắn nhủ thời gian

Ai măi phong trần để đi t́m hương cố nhân

áo trắng màu sương gió

Ngưng gót xuôi ngược để t́m về nơi bến mơ..

Quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé

Nhớ nhau chăng là mỗi lúc đêm về

Xiết chặt tay để ghi phút phân kỳ, tiễn người đi..

Sa trường anh lại đi vui gió sương

Sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương

Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi, bạn đường ơi...