Nhạc&lời : Phạm Đ́nh Chương Ca Sĩ : Ư Lan

Nhắm mắt cho tôi t́m một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ...
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe t́nh đang chết trong tôi
Cho ḷng tiếc nuối, xót thương suốt đời

Nhắm mắt, ôi sao nửa hồn bỗng thương đau?
ôi sao ngàn trùng măi xa nhau?
Hay ta c̣n hẹn nhau kiếp nào?
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu, buồn đen mắt sâu...
Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy ḷng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát, và nước mắt ...
Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin,
ôi những người, ôi những người
Khóc lẽ loi, một ḿnh ........