Nhạc: Phạm Duy Thơ: Huy Cận

Ca Sĩ : Duy Quang

 

Nắng chia nữa bi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đi l rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hy ngủ anh hầu quạt đy.
đ.k.:
Lng anh mơ với quạt ny,
trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em mộng bnh thường,
ngủ đi em mộng bnh thường.
Ru em sẵn tiếng, thy dương đi bờ.
Ngủ đi em, ngủ đi em.

Ngủ đi mộng vẫn bnh thường
ơi c tiếng thy dương mấy bờ

Cy di bng sẽ ngẩn ngơ
Hồn em đ chn mấy ma buồn đau
Tay anh em hy tựa đầu
cho anh nghe nặng tri sầu rụng rơi.