Nhạc: Pham Duy Ca Sĩ: Bằng Kiều

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Ma Thu đ chết rồi !
Ma Thu đ chết, em nhớ cho
Ma Thu đ chết, em nhớ cho
Ma Thu đ chết, đ chết rồi. Em nhớ cho !
Em nhớ cho,
Đi chng ta sẽ chẳng cn nhn nhau nữa!
Trn ci đời ny, trn ci đời ny
Từ nay mi mi khng thấy nhau
Từ nay mi mi khng thấy nhau...

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Ma Thu đ chết rồi !
i ngt hương thời gian mi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ....
Vẫn chờ... đợi em !