Nhạc sĩ : Lư Quang Diệu

Casĩ: Vũ Khanh


Mưa ngày xưa, rơi trên đường phố
Mưa vô t́nh, làm ướt áo em
Mưa ngày xưa, từng cơn mưa không dứt
Mưa vô t́nh, cho ḿnh quen nhau

Mưa ngày xưa, rơi trên đường vắng
Mưa u hoài, v́ mong dáng ai
Mưa ngày xưa, từng cơn thương nhớ
Mưa đâu ngờ, cho ḿnh yêu nhau

Nhớ....nhớ mưa bong bóng
Nhớ dáng em buồn,
Nhớ lệ em tuôn
Nhớ, nhớ mưa bong bóng
Nhớ khi tan trường
Em sát vai anh
Hai mái đầu xanh, th́ thầm ước hẹn
Hai mái đầu xanh, t́nh yêu trọn vẹn

Ai ngờ bong bóng vỡ tan
Thôi rồi em đă sang ngang theo chồng
Trời mưa bong bóng phập phồng
Em đi lấy lấy chồng để khổ cho nhau
Anh về ôm mối thương đau,
Em đi có nhớ anh nào năm xưa

Phải chi hôm ấy đừng mưa
Phải chi hôm ấy đừng đưa em về

.