Nhạc Sĩ : Nguyễn Hiền

Thơ : Đinh Hng

Ca Sĩ : Lan

Từ gi hong hn trong mắt em
Ti đi tm những phố khng đn
Gi ma thu sớm bao dư vị
Của cht n tnh vương tc quen

Từng bước lần theo trăng viễn khơi
Trong đm hồn vương dng ai cười
Tiếng cười như ci thin thu lại
Tiền kiếp xưa no em h mi

Rồi đy trn những lối đi ny
Ta sẽ cng ai tay nắm tay
Nhịp chn lưu luyến mi cung đn
Bung lắng chm tm tư đắm say

Dĩ vng no xanh trong như mắt em
Chao i ! mu suối tc bung mềm
Nt buồn khu ct hoen sương phủ
Nhạt nh sao ngn bn dng xing