Nhạc : PHẠM DUY Trnh by:   SỸ PH

Đừng xa nhau! Đừng qun nhau!
Đừng rẽ khc tnh ngho
Đừng chia nhau nỗi vui niềm đaụ
Đừng bung mau! Đừng dứt o!
Đừng thot giấc mộng đầu, D cho đm c khng bền lụ

Đời phai mau, người ghen nhau,
Lng vẫn cứ ngọt ngo,
Miệng ru nhau những n tnh sụ
Đừng xn xao, đừng khc dấu, Đừng on trch phận bo,
V sng xa vẫn trung thnh theọ

D mai sau dắt nhau m qua cầụ
Mồ chn su nh trăng vng mi lầụ
Đừng xa nhau nh! Đừng qun nhau nh !
Đừng chia nhau ni cao vực sụ

Đừng xa nhau! Đừng qun nhau!
Đừng dứt tiếng ngậm sầu,
Đừng im hơi đắng cay rời nhaụ
Đừng đi mau, để mi mi, L chiếc bng đậm mầu
Cn theo nhau tới mun đời saụ