Nhạc: Y Vũ

Ca Sĩ: Thái Châu
Điên trong đam mê

hay là điên trong cuộc đời ?
Điên trong hôn mê

hay là điên trong t́nh người ?
Điên trong mắt lệ đỏ rơi !
Điên trong khóc hận t́nh ơi !
Điên nào cho những xót xa vợi nguôi...
Điên trong mê ly

nên chẳng hay ta là ǵ !
Điên trong cô đơn

ta chẳng nghe ta giận hờn.
Điên cho những giọt sầu buông !
Điên trong gió bụi màn sương !
Điên nào cho hết câu ca t́nh buồn....
Bởi ta điên nên người đi !
Bởi ta điên nên người quên..
Bởi ta điên

nên người ta bỏ ta mất rồị.
Bởi ta điên nên biệt ly !
Người hay đi đă vội đị
Bởi ta điên

nên người ta bỏ đời ta đó.....
Điên ! Điên nên ta quên !

quên được khi ta buồn phiền...
Điên nên ta quên !

quên t́nh ta đă ngủ vùi !!!
Ta điên mới chẳng cần ai
Ta điên nên mặc ngày maị
Ta c̣n điên măi điên trong miệt mài ..