Nhạc: Vũ Thành An

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


 

Kỷ niệm xưa đă chết, cơn mê đă chiều. T́nh yêu đă hết, xót xa đă nhiều...

Ḷng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn

Và cơn đau này vẫn c̣n đấy
Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
Một ḿnh trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
Ngày nào ân cần trao thân.
T́m trong tháng ngày buồn
Đôi mắt nào khô
đường tim chơ vơ
Đếm cho nhau lời nói
Trên đời nào yêu người .
Kỷ niệm xưa đă chết, cơn mê đă chiều,
T́nh yêu đă hết, xót xa đă nhiều
Đời thôi sẽ c̣n mai sau .
Thôi em đừng xót thương
Rồi ngày tháng phai đị
Thôi cuộc t́nh đó tan rồi
Không c̣n ǵ nữa, tiếc mà chi .
Đời một người con gái, ước mơ đă nhiều,

Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng
Chỉ c̣n mối t́nh mang theo .
Xin một lần xiết tay nhau
Một lần cuối cho nhaụ
Xin một lần vẫy tay chào
Thôi gịng đời đó, cuốn người theo .