Em (anh) đ qun ma Thu! Em (anh) đ qun ma Thu!
By giờ l ma thu
Trời vắng khi sương m
Hng cy kh sầu a
Hiu hắt đứng trong mưa
Mưa như lệ tnh xưa
Lệ thấm mấy cho vừa
Lệ vương hoa phượng rũ
Anh (em) c nghe ma thu
Thu mang cho tnh yu
Một thời đ qua
Thu mang cho người yu
Một đời xt xa
Mu thu đ xa hết cơn mong chờ
Ma thu đ cất dấu chn ơ thờ (m thầm)
Một người bước đi
Lệ tnh ướt mi
Hm nay trời vo đng
Tnh đ chết trong lng
Niềm c đơn chợt đến
Anh đ qun ma thu

Em (anh) đ qun ma Thu! Em (anh) đ qun ma Thu!

Tc giả: Tng Giang

 

Ca Sĩ: Thanh H & T Chấn Phong