Lời Việt: Đức Huy

 

Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay

vương vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ giăng đầy

Nắng đă nhạt phai, trên con đường nghiêng bóng dài

anh măi yêu em trong kỷ niệm

Bóng trăng ngày xưa, với khung trời anh ước mơ

vẫn đứng bơ vơ, một ḿnh đơn bóng mong chờ

Tuyết rơi mùa đông, tiễn em về trong giá băng

cho anh măi đơn côị. người t́nh ơị.
Vườn hồng ngày xưa đă úa tàn,

con tim khổ đau đă héo ṃn,

Chờ đợi t́nh yêu đă lỡ làng,
chôn đi bao nhiêu những ước mong
Măi sống với những kỷ niệm tuyệt vời,
măi sống với ước mơ yêu em mà thôị...
Có những chiều mưa, anh đi về trên lối xưạ
Mưa ướt trên vai, lạc loài những tiếng nhạc buồn.
Có những chiều đông, khi tâm hồn anh giá băng,
tên em khắc trên môị.. người t́nh ơi!

Vườn hồng ngày xưa đă úa tàn,
con tim khổ đau đă héo ṃn,
Chờ đợi t́nh yêu đă lỡ làng,
chôn đi bao nhiêu những ước mong
Măi sống với những kỷ niệm tuyệt vời,
măi sống với ước mơ yêu em mà thôị...
Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay
vương vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ giăng đầy
Nắng đă nhạt phai, trên con đường nghiêng bóng dài
anh măi yêu em trong kỷ niệm...
.