Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.


 1. Ảo mộng t́nh yêu

 2. Biệt ly

 3. Cánh chim lạc loài

 4. Chờ trên tháng năm

 1. Con tim mồ côi

 2. Cuộc t́nh đơn côi

 3. Kẻ cắp trái tim

 4. Khi có em trong đời

 1. Không đến

 2. Kỷ niệm không quên

 3. Lời cuối

 4. Mưa trên cuộc t́nh

 1. Ngàn năm phôi pha

 2. Người là niềm đau

 3. Phong ba t́nh đời

 4. Phút biệt ly

 1. Sầu khúc mùa đông

 2. T́nh cuồng say

 3. T́nh em ngọn nến

 4. T́nh ơi xin thứ tha

 1. T́nh vẩn chưa yên

 2. T́nh yêu sỏi đá

 3. Tôi đến từ Quảng Châu

 4. Trở lại phố cũ

 1. Vắng em trong đời

 2. V́ một người ra đi

 3. Ṿng tay yêu thương

 4. Yêu lầm

 

 

Trang này chỉ để giải trí, ngoài ra không có một dụng ư nào khác.

Thường Sơn kính mong Tác giả, Ca Sĩ, và các Trung Tâm phát hành lượng t́nh tha thứ để trang giải trí này thêm phần phong phú .