Bảng điều lệ

 

Chào các bạn,

Trước hết Thường Sơn hoan nghênh và chân thành cám ơn các bạn đă tích cực tham gia thảo luận cũng như đă đóng góp bài vở rất quư báu trong Diễn Đàn (forum), làm cho Diễn Đàn ngày càng phong phú và có giá trị.

Những sự giúp đở trong diễn đàn đều là sự tự nguyện của thành viên, nhưng không v́ thế mà làm cho diễn đàn trở nên thô tục.

Thường Sơn đồng thời cám ơn các bạn đă không quản ngại muốn sát cánh với Thường Sơn để kiểm soát Diễn Đàn, ǵn giữ Diễn Đàn được trong sạch, lành mạnh, và có văn hóa, đă có nhă ư ghi danh để được tuyển chọn làm MODERATOR. Mong các bạn đọc kỹ những điều sau đây trước khi được chấp nhận.

  1. Mỗi thành viên sau khi được lên tới chức Tiến Sĩ đều có quyên đề nghị với admin để được setup làm Mod. theo khả năng của bạn.
  2. Mỗi Mod. sẽ được quyền quản lư một hay nhiều chuyên mục (room) mà bạn tự tin sẽ đăm nhận được.
  3. Bạn sẽ trực tiếp tham gia chỉnh sửa bài vỡ, di dời topic đến những chuyên mục khác, hoặc xóa bỏ nếu thấy topic đó không thích hợp với chuyên mục mà bạn đang quản lư.
  4. Bạn có quyền cảnh cáo thành viên nào post sai, hoặc nhăm nhí hay thô tục một lần bằng cách post reply, sau đó nếu thành viên đó không tự sửa chữa bạn có quyền xóa bỏ rồi gửi PM cảnh cáo. Sau 3 lần mà thành viên đó vẫn c̣n tiếp tục vi phạm, bạn có quyền đề nghị với admin xem xét để áp dụng kỷ luật bằng cách "ban" nick đó.
  5. Chuyên mục mà bạn quản lư cần phải làm đẹp chuyên mục đó (Bạn nên quan sát các chuyên mục khác để t́m cái hay rồi áp dụng cho chuyên mục của bạn).
  6. Khi bạn được chấp nhận là Mod. Bạn sẽ post một thông báo điều lệ cho chuyên mục của bạn, để theo đó làm chuẩn mực cho chuyên mục của bạn. Thông báo của bạn sẽ hiện ra trên phần đầu trang của chuyên mục. (Khi bạn được setup làm Mod, sẽ có option cho bạn ra thông báo)
  7. Trước khi bạn được chấp nhận, bạn sẽ được admin hướng dẫn cách thức di chuyễn topic qua chổ khác, hoặc sửa chữa hoặc xóa bỏ v.v...
  8. Sau khi bạn đọc và hiểu rơ nội dung của bảng điều lệ nầy th́ liên lạc với Admin.