Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

 

Ny nh khi ta đ chết rồi

Hồn ta l thp đ được ti

V thế ta khng cần dư lệ

Em hy về đi, về đi thi

 

Ny nh khi ta xuống đy mồ

Đời ta l cả chiếc khăn s

V thế ta khng cần em đội

Hy mặc hồn ta vo hư v

 

Rồi cỏ trn mồ xanh thật xanh

Phủ kn hồn ta thật yn lnh

Em cứ vui đi duyn tnh mới

Đừng bận lng m quạt cỏ xanh

 

Người ta yu người ta đợi chờ

Bận lng chi nữa giả lm ngơ

Cứ xem by giờ ta đ chết

M đến với người kẻo bơ vơ

 

Em hy về đi, về đi thi

Một giấc mơ tin đ hết rồi

Cn chăng kỷ niệm trong lng đất

Một nấm mồ hoang ti với ti

 

 

                   Thường Sơn