Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

Phật Học Phổ Thông

Khóa 9
Ḥa Thượng Thích Thiện Hoa


 
 
 

MỤC LỤC 
PHẬT HỌC PHỒ THÔNG KHOÁ THỨ IX 
(DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN)


Lời nói đầu 

A. Tập nhứt: LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ BÁT THỨC QUI CŨ TỤNG

Bài thứ nhứt: Luận Đại thừa trăm pháp

Bài thứ hai: Luận Đại thừa trăm pháp

Bài thứ ba: I. Tâm vương

Bài thứ tư: Ư thức

Bài thứ năm: Mạt na thức

Bài thứ sáu: A lại da thức

Bài thứ bảy: II. Tâm sở

Bài thứ tám: Tuỳ phiền năo

Bài thứ chín: Bất định Tâm sở - III. Sắc pháp

Bài thứ mười: IV. Tâm bất tương ưng hành pháp  - V. Vô vi pháp

B. Tập nh́: LUẬN A ĐÀ NA THỨC 

Luận A-Đà-Na Thức

C. Tập ba: DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI: 

Lời của dịch giả

Lời tựa

Bài thứ nhứt: Duy thức tam thập tụng dị giải

Bài thứ hai: tiếp theo

Bài thứ ba: tiếp theo

Bài thứ tư: tiếp theo

Bài thứ năm: tiếp theo

Bài thứ sáu: Giải thích các điều nghi

Bài thứ bảy: tiếp theo

Duy thức tam thập tụng: chánh văn 

D. NHƠN MINH LUẬN 

Bài học thuộc ḷng

Nhơn minh luận cương yếu

A. Tôn

B. Nhơn

C. Dụ

Trở Lên
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo lư của Phật có đến tám vạn bốn ngàn (84.000) pháp môn, chia ra làm mười tôn, chung quy chỉ có hai loại: Pháp tánh và Pháp tướng. Duy thức tôn thuộc về Pháp tướng. Nghiên cứu, phân tích, t́m hiểu Duy thức tôn gọi là Duy thức học. Môn học này là một môn triết học rất cao siêu và rộng răi, nên từ xưa đến nay không biết bao nhiêu học giả đă phải bóp trán nặn đầu v́ nó. 

Cái khó khăn trong việc nghiên cứu duy thức có nhiều nguyên nhân: 

1. Rất nhiều danh từ chuyên môn mới lạ mà học giả chưa quen nghe; 
2. Phân tích các Hành tướng về tâm lư cũng như vật chất rất nhiều, và quá tỉ mỉ, làm cho học giả khó nhớ. 
3. Sách vở Duy thức quá nhiều, học giả không biết nên xem quyển nào trước, quyển nào sau; 
4. Những sách ấy phần nhiều là sách chữ Hán, văn lại quá cổ nên người nay khó học; 
5. Phải có tu quán mới hiểu rơ được Duy thức. V́ những nguyên nhân trên, học giả phần đông đành bỏ lỡ một môn triết học thâm thuư, cao siêu là Duy thức học! 
Muốn nghiên cứu môn học này một cách có hiệu quả, cần phải có những phương pháp và người hướng dẫn. 

Chúng tôi c̣n nhớ, khi đang ṭng học tại Phật học đường Lưỡng Xuyên (Vĩnh b́nh), một hôm Sư cụ Tuyên Linh (Lê Khánh Hoà) Giám đốc Phật học đường Lưỡng Xuyên đưa cho chúng tôi quyển "Đại thừa bá pháp minh môn luận" mà dạy rằng: 

"Duy thức là một môn học khó vô cùng. Văn chương đă khó danh từ lại nhiều, và hành tướng Tâm Vương, Tâm sở cũng rất phiền phức. Tôi đă ba năm nghiên cứu bộ Thành duy thức luận, mà như người đi vào rừng rậm, không t́m được lối ra. Đến năm Đinh Măo nhờ ban tổ chức trường hương chùa Long Khánh ở Quy Nhơn mời tôi làm Pháp sư. Tôi được may mắn gặp Hoà thượng Thập Tháp. Tôi thuật lại sự khó khăn trong việc nghiên cứu Thành duy thức của tôi. Hoà thượng Thập Tháp nghe xong, đem biếu tôi quyển "Đại thừa bá pháp minh môn luận chuyến ngôn" và nói: "Tôi biếu ngài một cái ch́a khoá để mở kho Duy thức. Người nghiên cứu Duy thức mà trước không đọc Luận này, th́ cũng như người gỡ nùi tơ rối mà không t́m được mối. Vậy Ngài nên đọc quyển Luận này cho kỹ rồi nghiên cứu Thành Duy thức. Ngài sẽ thấy dễ dàng ..." 

Quả thật như thế. Sau khi tôi trở về Nam, chuyên chú đọc quyển "Đại thừa bá pháp minh môn luận" trong ba tháng, tôi trở lại nghiên cứu Thành Duy thức, thấy không c̣n khó khăn như trước nữa. Bởi thế, quyển "Bá pháp" này đối với tôi quư báu vô cùng: Ngoài cái kỹ niệm vô giá của Hoà thượng Thập Tháp, nó c̣n là một cái ch́a khoá cho tôi mở cửa vào Duy thức. 

"Hôm nay, tôi trao lại cho các ông quyển Luận này để các ông khởi công trong việc nghiên cứu Duy thức". 

Mặc dù Sư cụ Thập Tháp và Sư cụ Tuyên Linh đă về cơi Phật gần hai chục năm rồi, song những kỹ niệm cao quư của hai Sư cụ mà chúng tôi được vinh hạnh theo hầu trong mấy năm, vẫn c̣n ghi đậm nét trong tâm hồn chúng tôi, và những lời vàng ngọc trên vẫn c̣n văng vẳng bên tai chúng tôi. 

Ngày nay, để nhắc nhỡ công đức lớn lao của hai Sư cụ, những vị đă lập công đầu trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, và cũng để cho học giới nước nhà nghiên cứu được dễ dàng môn học Duy thức, chúng tôi đánh bạo, cố gắng phiên dịch và giải thích quyển "Đại thừa bá pháp minh môn luận" này và đổi danh đề là "Duy thức nhập môn" cho dễ hiểu. Quyển Duy thức nhập môn này, như danh đề của nó đă nêu lên, sẽ hướng dẫn quí vị độc giả đi đúng vào cửa của toà nhà Duy thức. Quí độc giả hăy đọc và nhớ kỹ quyển sách này, rồi tiếp tục đọc những quyển Duy thức học tập I,II,III, v.v...th́ quí vị sẽ thấy ḿnh đang bước dần một cách dễ dàng và thú vị lên toà lâu đài rực rỡ và đồ sộ của Duy thức. 

Mong quí vị sẽ chóng đạt được mục đích.

 

Biên tại Phật học đường Nam Việt 
Mạnh Đông năm Mậu Tuất (1958) 
THÍCH THIỆN HOA

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Hoà thượng THÍCH THIỆN HOA 

Trở Lên

 
Trở về   ►Tiếp Theo◄